You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand
Getting to Koh Sichang - Somewhere Koh Sichang By Cape & kantary Hotels

การเดินทางไปเกาะสีชัง

จากกรุงเทพฯท่านสามารถเรียกรถแท็กซี่ตรงไปยังท่าเทียบเรือเกาะลอย หรือนำรถยนต์ของท่านมาจอดที่โรงแรมแคนทารีเบย์ ศรีราชา (มีบริการที่จอดรถฟรี) และใช้บริการรถของเราไปยังท่าเทียบเรือเกาะลอย

ระยะทางราว 100 กิโลเมตร จากกรุงเทพ ถึงท่าเทียบเรือเกาะลอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง โดยเส้นทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี หรือทางด่วน บางนา-ตราด

ระหว่างท่าเทียบเรือเกาะลอย จะมีเรือเฟอร์รี่ออกเดินทางถึงเกาะสีชัง ทุกชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

นั่งเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสีชัง

 • 1. เรือเฟอร์รี่จากท่าเทียบเรือเกาะลอย ถึงเกาะสีชัง บริการ ระหว่าง 7 โมงเช้า - 2 ทุ่ม มีเรือออกจากท่า ทุกชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
 • 2. เรือเฟอร์รี่จากเกาะสีชัง ถึงท่าเทียบเรือเกาะลอย บริการระหว่าง 6 โมงเช้า – 2 ทุ่ม เรือออกจากท่าทุกชั่วโมง
 • นั่งรถเที่ยวเกาะ

  สามารถท่องเที่ยวบน เกาะด้วยรถจักรยานยนต์ รถสามล้อและรถมินิบัส ในระยะเวลาดังต่อไปนี้

 • 1. จักรยานยนต์ให้เช่ารายชั่วโมง , ครึ่งวัน หรือ 24 ชั่วโมง
 • 2. มินิบัสทัวร์รอบเกาะ ได้ถึงคันละ 15 ท่าน ไม่กำหนดช่วงเวลา
 • 3. สามล้อวิ่ง รอบเกาะ โดยสารได้คราวละ 6 ท่าน ไม่กำหนดช่วงเวลา สามารถติดต่อได้ที่บริเวณท่าเรือ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

  เทศบาลตำบลเกาะสีชัง โทร. 66 (0)38 216 532