Activities - Somewhere Hotel, Koh Sichang, Thailand

กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยว

สถานตากอากาศบนเกาะ

สถานตากอากาศบนเกาะที่มีชื่อเสียงมานานจนถึงปัจจุบัน มีธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างไปจากที่อื่นๆ มีบรรยากาศที่สงบเงียบแบบท้องถิ่น อากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่ ท่องเที่ยวอันงดงาม มีเรื่องราวน่าสนใจ ซึ่งสามารถเที่ยวในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้

ท่าเรือเกาะลอย

เกาะลอยยังมีมีบรรยากาศ และทิวทัศน์รอบเกาะสวยงาม เปรียบเหมือนสวนสาธารณะของศรีราชา มองเห็นทะเลรอบๆเกาะ โดยมีเรือข้ามไปเกาะสีชังทุกๆชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

Grandfather Hermit cave

Interestingly, one of the places of worship. Situated on the way to pay homage to the foot print of Buddha which is situated on the mountain top.

มณฑปรอยพระพุทธบาท

มณฑปรอยพระพุทธบาท อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ รัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ บนยอดเขาเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเล ได้โดยรอบ

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังเคารพนับถือ ลักษณะเป็นถ้ำซึ่งดัดแปลงเป็นศาสนสถาน ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทย บริเวณศาลมองเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน

เรือนไม้ริมน้ำ (เรือนเขียว)

เรือนไม้ริมน้ำ(เรือนเขียว) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเสด็จมายังเกาะสีชังเป็นประจำโดยเรือกลไฟ และประทับแรมบนเรือ พระที่นั่งโดย มิได้สร้างพลับพลาที่ ประทับ แต่ในเวลานั้นก็มีเรือนไม้พักผ่อนริมทะเล ปลูกสร้างอยู่แล้วหลังหนึ่ง คือ "เรือนเขียว" ปัจจุบันยังอยู่และมีสภาพที่เรียบร้อย สมบูรณ์และได้จัดตกแต่งเป็นร้านกาแฟสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

เรือนวัฒนา

เรือนวัฒนา เป็นเรือนสีขาวตัวอาคารทำด้วยปูน สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่พักฟื้นสำหรับชาวไทยและต่างประเทศ ต่อมาก็ใช้เป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ก่อนที่จะมีการสร้างพระจุฑาธุชราชฐานในพ.ศ. 2435 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนเกาะสีชัง

น้ำพุหินอ่อนในสมัยรัชกาลที่ 5

น้ำพุหินอ่อนในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำเข้าจากประเทศอิตาลี ปัจจุบันได้บูรณะแล้วนำมาเก็บไว้ให้ชมในเรือนวัฒนา

พระจุฑาธุชราชฐาน

เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 โดยเริ่มก่อสร้างอาคารที่พักต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 และใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ปัจจุบันภายในเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเกาะสีชัง

สระมหาโนดาดต์

สระมหาโนดาดต์ เป็นสระขนาดใหญ่ที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเป็นสระส่วนพระองค์รัชกาลที่ 5 เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปหัวใจ ด้านก้นสระจะเป็นรูปหยดน้ำกลับหัวผิวฉาบปูนเรียบทั้งสระ มีบันไดฉาบปูนแนบไปกับผนังสระ

วัดอัษฎางคนิมิต

วัดอัษฎางคนิมิตวัดไทยที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากงานสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และแบบคลาสสิค ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานอุทิศที่เขตพระอุโบสถ เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม

หินระฆัง

หินระฆังเป็นอีกจุดที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยการนำก้อนหินเล็กๆมาเคาะที่หินระฆัง จะมีเสียงใสกังวานใสเหมือนระฆังจริงๆ

Beach beside Atsadang Bridge

White sand beach beside The Atsadang Bridge. The bridge extends into the palace grounds. The bridge was used as a wharf for King Rama V on his return from his visit to France.

Thaa Wang Beach

Long white beaches, tranquil stretches of water with small rocks beneath the surface, overlooking the beautiful clear sea.

สะพานอัษฎางค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานทอดลงไปในทะเลบริเวณแหลม มีพระราชดำริว่า ที่เกาะสีชังเวลาน้ำขึ้นลงเป็นที่ลำบาก บางครั้งถูกกาบหอยบาด สะพานที่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นนี้ชื่อสะพานอัษฎางค์ ตัวสะพานทำด้วยไม้สักทาสีและตรึงเหล็ก เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

The sea around Koh Sichang

Most beaches around the island are dotted with many jagged rocks scattered underwater. But with the peaceful atmosphere, and the clear blue water’s green irridescence, it attracts many tourists.

ช่องเขาขาด

ช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด มีลักษณะที่งดงามและโดดเด่นมองเห็นทัศนียภาพรอบๆเกาะ และเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการชม พระอาทิตย์ตกดิน

หาดถ้ำพัง

หาดถ้ำพัง มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งมีชายหาดกว้าง สะอาดและสวยงาม มีทรายละเอียด น้ำใสสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน

พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สร้างเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติแก่พระองค์ โดยตั้งอนุสรณ์ไว้ด้วยท่าทรงนั่ง ประทับในศาลาทรงไทย ด้านหลังเป็นหินขนาดใหญ่ ร่มรื่นมาก ประชาชนที่มาเที่ยวได้กราบสักการะ ด้วยดอกกุหลาบสด ชมพู แดง

Koh Phai (Bamboo Island)

Activities on the island: The island has a long beach walk or a paddle through the shallows; snorkel or dive at the coral reef. There is no public boat available from Koh Sichang but you can hire a speed-boat for your trips. The island is under the protection of the Navy. The trip takes about one hour from the shrine. Some tourists rent speedboats or yachts boats to moor near the beach in order to snorkel and swim in private. Bamboo Island beach is a white-sand with crystal clear waters.

เช่าจักรยาน ท่องเที่ยวชมวิว โดยสามารถชมทัศนียภาพได้ทั่วทั้งเกาะใช้เวลาเพียงครึ่งวัน

ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะค้างคาว

www.facebook.com/capekantaryhotels www.instagram.com/capeandkantary/ www.youtube.com/user/KasemkijGroup www.youtube.com/user/KasemkijGroup www.youtube.com/user/KasemkijGroup