Activities at Somewhere Hotel , Koh Sichang

Activity and sight to see

The hillsides of Koh Sichang

สถานตากอากาศบนเกาะ

สถานตากอากาศบนเกาะที่มีชื่อเสียงมานานจนถึงปัจจุบัน มีธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างไปจากที่อื่นๆ มีบรรยากาศที่สงบเงียบแบบท้องถิ่น อากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่ ท่องเที่ยวอันงดงาม มีเรื่องราวน่าสนใจ ซึ่งสามารถเที่ยวในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้

Koh Loi Pier

ท่าเรือเกาะลอย

เกาะลอยยังมีมีบรรยากาศ และทิวทัศน์รอบเกาะสวยงาม เปรียบเหมือนสวนสาธารณะของศรีราชา มองเห็นทะเลรอบๆเกาะ โดยมีเรือข้ามไปเกาะสีชังทุกๆชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

San Jao Phaw Khao Yai

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังเคารพนับถือ ลักษณะเป็นถ้ำซึ่งดัดแปลงเป็นศาสนสถาน ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทย บริเวณศาลมองเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน

Buddha's Footprint

มณฑปรอยพระพุทธบาท

มณฑปรอยพระพุทธบาท อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ รัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ บนยอดเขาเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเล ได้โดยรอบ

Ruan Vadhana - Summer Palace

เรือนวัฒนา

เรือนวัฒนา เป็นเรือนสีขาวตัวอาคารทำด้วยปูน สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่พักฟื้นสำหรับชาวไทยและต่างประเทศ ต่อมาก็ใช้เป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ก่อนที่จะมีการสร้างพระจุฑาธุชราชฐานในพ.ศ. 2435 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนเกาะสีชัง

Mai Rim Thalay - Summer Palace

เรือนไม้ริมน้ำ (เรือนเขียว)

เรือนไม้ริมน้ำ(เรือนเขียว) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเสด็จมายังเกาะสีชังเป็นประจำโดยเรือกลไฟ และประทับแรมบนเรือ พระที่นั่งโดย มิได้สร้างพลับพลาที่ ประทับ แต่ในเวลานั้นก็มีเรือนไม้พักผ่อนริมทะเล ปลูกสร้างอยู่แล้วหลังหนึ่ง คือ "เรือนเขียว" ปัจจุบันยังอยู่และมีสภาพที่เรียบร้อย สมบูรณ์และได้จัดตกแต่งเป็นร้านกาแฟสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

Asdang Bridge

สะพานอัษฎางค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานทอดลงไปในทะเลบริเวณแหลม มีพระราชดำริว่า ที่เกาะสีชังเวลาน้ำขึ้นลงเป็นที่ลำบาก บางครั้งถูกกาบหอยบาด สะพานที่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นนี้ชื่อสะพานอัษฎางค์ ตัวสะพานทำด้วยไม้สักทาสีและตรึงเหล็ก เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

Phra Chudadhut Palace

พระจุฑาธุชราชฐาน

เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 โดยเริ่มก่อสร้างอาคารที่พักต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 และใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ปัจจุบันภายในเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเกาะสีชัง

Marble Fountain - Tree Boys

น้ำพุหินอ่อนในสมัยรัชกาลที่ 5

น้ำพุหินอ่อนในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำเข้าจากประเทศอิตาลี ปัจจุบันได้บูรณะแล้วนำมาเก็บไว้ให้ชมในเรือนวัฒนา

Maha Nodadt Pond

สระมหาโนดาดต์

สระมหาโนดาดต์ เป็นสระขนาดใหญ่ที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเป็นสระส่วนพระองค์รัชกาลที่ 5 เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปหัวใจ ด้านก้นสระจะเป็นรูปหยดน้ำกลับหัวผิวฉาบปูนเรียบทั้งสระ มีบันไดฉาบปูนแนบไปกับผนังสระ

Wat Atsadang Nimit

วัดอัษฎางคนิมิต

วัดอัษฎางคนิมิตวัดไทยที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากงานสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และแบบคลาสสิค ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานอุทิศที่เขตพระอุโบสถ เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม

Bell Stone

หินระฆัง

หินระฆังเป็นอีกจุดที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยการนำก้อนหินเล็กๆมาเคาะที่หินระฆัง จะมีเสียงใสกังวานใสเหมือนระฆังจริงๆ

Rama V Memorial - Summer Palace

พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สร้างเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติแก่พระองค์ โดยตั้งอนุสรณ์ไว้ด้วยท่าทรงนั่ง ประทับในศาลาทรงไทย ด้านหลังเป็นหินขนาดใหญ่ ร่มรื่นมาก ประชาชนที่มาเที่ยวได้กราบสักการะ ด้วยดอกกุหลาบสด ชมพู แดง

Chong Khao Khad

ช่องเขาขาด

ช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด มีลักษณะที่งดงามและโดดเด่นมองเห็นทัศนียภาพรอบๆเกาะ และเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการชม พระอาทิตย์ตกดิน

Taam Pang Beach

หาดถ้ำพัง

หาดถ้ำพัง มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งมีชายหาดกว้าง สะอาดและสวยงาม มีทรายละเอียด น้ำใสสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน

Taam Pang Beach

เช่าจักรยาน ท่องเที่ยวชมวิว โดยสามารถชมทัศนียภาพได้ทั่วทั้งเกาะใช้เวลาเพียงครึ่งวัน

Taam Pang Beach

ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะค้างคาว

CALL CENTRE : 1627
Instagram - Somewhere Hotel
Instagram - Somewhere Hotel
Instagram - Somewhere Hotel
facebook - Somewhere Hotel